Z O D I A C

V období renesance si mohli dovolit olejem malované obrazy mistrů jen ti nejbohatší - králové, šlechta a církev. Umělci již tehdy řešili problém, jak přenést obraz na papír ve více exemplářích, aby své dílo zpřístupnili širším vrstvám diváků. Umožnila jim to technika rytiny a později leptu, a obraz jako vizuální fenomén se rozšířil z královských paláců do měšťanských domů.

Všechny tiskové technologie mají jedno společné -  obraz je vytvářen buď soustavou linií a šrafur (hlubotisk) nebo jednotlivých teček, moderněji tiskových bodů (litografie, ofset). Skládáním těchto bodů vzniká obraz. Čím je tiskový bod menší, tím více jich může být na vymezené ploše, a tím jemnější a přesnější může být detail. A právě tímto směrem se vydávají inovace moderních polygrafických technik. Barevné odstíny ležící vedle sebe na barevné škále jsou dnes pouhým okem téměř nerozeznatelné, takže rozšířením jejich počtu by k výraznějšímu zvýšení obrazové kvality nedošlo. Je to právě filigránská přesnost a čistota kresby s důrazem na podání těch nejjemnějších detailů, která umožňuje posunout obrazovou kvalitu ještě o kus dál…

Představujeme  vám novou obrazovou edici ZODIAC.

Nejprodávanější produkty v kategorii

 
VODNÁŘ - AQUARIUS (42x32,5cm) 360 Kč
Řadit podle 
Výrobce 

BERAN - ARIES (42x32,5cm)empty
  B E R A N - A R I E S... (21.3. - 20.4.) je jedním ze tří ohňových znamení Zvěrokruhu a jeho řídící planetou je Mars. Označuje začátek jara a symbolizuje vznik a zrození člověka. Je spojen s
BERAN - ARIES (42x32,5cm)

CENA 360 Kč


BLÍŽENCI - GEMINI (42x32,5cm)empty
  B L Í Ž E N C I - G E M I N I...  (22.5. - 21.6.) první vzdušné znamení Zvěrokruhu a jeho řídící planetou je Merkur.  Blíženci jsou nejnestálejší znamení celého zvěrokruhu, jsou to věčné děti
BLÍŽENCI - GEMINI (42x32,5cm)

CENA 360 Kč


BÝK - TAURUS (42x32,5cm)empty
  B Ý K - T A U R U S...  (21.4. - 21.5.) první zemské znamení Zvěrokruhu a jeho řídící planetou je Venuše. Býk je nejpevnější znamení ze všech a má silný smysl pro tradici. Změny rozhodně nemají v
BÝK - TAURUS (42x32,5cm)

CENA 360 Kč


KOZOROH - CAPRICORN  (42x32,5cm)empty
  K O Z O R O H -  C A P R I C O R N...  (22.12. - 20. 1.) třetí znamení země ve Zvěrokruhu. Jeho řídící planetou je Saturn. Jsou pilní a ctižádostiví a jasně uvažují. Kozorozi řídí dům úspěchu a vždy
KOZOROH - CAPRICORN  (42x32,5cm)

CENA 360 Kč


LEV - LEO (42x32,5cm)empty
LEV - LEO   (23.7. - 23.8.) druhé ohňové znamení Zvěrokruhu a jeho řídící planetou je Slunce. Lidé tohoto znamení jsou rození vůdci. Jsou to ušlechtilí lidé s vysokým intelektem. Jsou srdeční, hravía
LEV - LEO (42x32,5cm)

CENA 360 Kč


PANNA - VIRGO (42x32,5cm)empty
  P A N N A  - V I R G O...   (24.8. - 22.9.) druhé znamení Země ve Zvěrokruhu a jeho řídící planetou je Merkur. Tito lidé vynikají analytickým myšlením. Jsou to věrní a spolehliví partneři a málokdy
PANNA - VIRGO (42x32,5cm)

CENA 360 Kč


RAK - CANCER (42x32,5cm)empty
R A K - C A N C E R... (22.6. - 22.7.) první vodní znamení Zvěrokruhu a jeho řídící planetou je Luna. Lidé tohoto znamení jsou velice citliví, milující domov a rodinu, ale protože Luna mění čtyřikrát
RAK - CANCER (42x32,5cm)

CENA 360 Kč


RYBY - PISCES (42x32,5cm)empty
R Y B Y - P I S C E S... (21.2. - 20.3.) třetí vodní znamení Zvěrokruhu a jeho řídící planetou je Neptun. Jsou to velcí snílci a idealisté s velmi vyvinutou intuicí. Mají fantazii, jsou inspirující,
RYBY - PISCES (42x32,5cm)

CENA 360 Kč


ŠTÍR - SCORPIO (42x32,5cm)empty
Š T Í R - S C O R P I O... (24.10. - 22.11.) je druhé vodní znamení Zvěrokruhu a jeho řídícími planetami jsou Mars a Pluto. Jsou to lidé silné vůle, kde tělo a duch spolu neustále zápasí. V žádném
ŠTÍR - SCORPIO (42x32,5cm)

CENA 360 Kč


STŘELEC - SAGITTARIUS (42x32,5cm)empty
S T Ř E L E C - S A G I T T A R I U S... (23.11. - 21.12.) je třetí ohňové znamení Zvěrokruhu a jeho řídící planetou je Jupiter. Střelci mívají nekonečné štěstí a jsou nadáni pronikavou inteligencí a
STŘELEC - SAGITTARIUS (42x32,5cm)

CENA 360 Kč


VÁHY - LIBRA (42x32,5cm)empty
  VÁHY - LIBRA... (23.9. - 23.10.) je druhé vzdušné znamení Zvěrokruhu a jeho řídící planetou je Venuše. Jsou to čisté a intelektuální osobnosti s neodolatelným úsměvem. Milují eleganci a půvab, často
VÁHY - LIBRA (42x32,5cm)

CENA 360 Kč


VODNÁŘ - AQUARIUS (42x32,5cm)empty
V O D N Á Ř - A Q U A R I U S... (21.1. - 20.2.) je třetí vzdušné znamení Zvěrokruhu a jeho řídícími planetami jsou Saturn a Uran. Jsou to všestranní a velmi romantičtí lidé. Nesnášejí konvence a
VODNÁŘ - AQUARIUS (42x32,5cm)

CENA 360 Kč

ODhlM2